.

Med påtagen munterhed fremfører Kasper og Grete det klassiske „Punch & Judy“ show for tilskuerne, sådan som de igennem flere århundreder og uden ændringer har spillet det i England. Træt af rutinen og hverdagen ønsker Kasper at flygte fra denne verden.
Han indgår en pagt med Djævelen og havner ved dennes hjælp i Cyberspace's nye verdener med deres forlokkende friheder og muligheder.
Neddykket i denne digitale verden møder han en forførende Amazone. Men da han forfølger den smukke kvinde gennem en labyrint af mørke gange, falder han i baghold og bliver såret. Overrasket må han og djævlen erkende, at i denne verden er Kasper dødelig. Kasper redder sig tilbage til sin dagligstues virkelige verden. Men længslen efter hans drømmeverden trækker fortsat i ham.

.