.

»Cyberpunch« var et eksperiment: Ønsket om at lade Dukkespil og Hi-Tech mødes med hinanden havde fulgt mig længe.
Fra begyndelsen indbefattede projektet flere medier og forudsatte overskridelser af grænserne imellem dem: Teater, film og spil-design.

Dette var nyt for alle involverede. De 12 produktionsmåneder har været arbejdsomme, rige på afveksling og frem for alt: rige på erfaringer.

Efter indgående planlægning og talrige tests besluttede vi os for hvilken videoteknik vi ville arbejde med. Parallelt med arbejdet på websiden, sponsoraftalerne, ansøgninger mm. blev dukkerne fremstillet, med udgangspunkt i originalfotos af kendte skuespillere.

Video-optagelserne blev forberedt og gennemført i tre sessioner. Den første, som omfattede sekvenser med ”Dukker med virkelig baggrund” fandt sted i varmecentralen på Oderberger Strasse's badeanstalt.

De to følgende, omfattende „Dukker med digital baggrund“ blev optaget med ”green-screen" i hallen hos Theaterbau S.O. Winter.

I efterproduktionen blev videoen klippet til, synkroniseret og afmasket. Samtidig produceredes de computerfremstillede videosekvenser og special effekterne.

Parallelt hermed intensiveredes arbejdet med 3-D- delen af projektet: Computerfigurerne blev modelleret, fik textur og blev animeret.

Samtidig fik baggrundene form og udtryk. For senere at kunne sætte komponenter sammen var det frem for alt vigtigt, at vi forholdt os æstetisk til de allerede producerede billeder.

Der lå et stort ansvar på Michael Meding, hvis software skulle kunne sammenkæde de enkelte elementer til en stabil helhed. Frem for alt var det systemets stabilitet - en "ukendt faktor" - som ville blive afgørende for projektets succes eller fiasko.

I den sidste fase blev alle komponenterne så sat sammen til et teaterstykke: De endelige resultater af spildesign, videoklipning og lydmateriale mødtes med scene, lys, skue -& dukkespil.

.